BENVENUTO   |   Login   |   Registrati   |

Cronaca

SANTO DEL GIORNO/ Il 20 settembre si ricordano i Santi Martiri Coreani, canonizzati da Papa Giovanni Paolo II

Un'immagine dei Santi Martiri CoreaniUn'immagine dei Santi Martiri Coreani

E ancora Maddalena Han Yong-i, Pietro Ch’oe Ch’ang-hub, Benedetta Hyong Kyong-nyon, Elisabetta Chong Chong-hye, Barbara Ko Sun-i, Maddalena Yi Yong-dok, Teresa Kim, Agata Yi, Stefano Min Kuk-Ka, Andrea Chong Hwa-Gyong, Paolo Ho Hyob, Agostino Pak Chong-won, Pietro Hong Pyong-ju, Maddalena Son So-byok, Agata Yi Kyong-i, Maria Yi In-dok, Agata Kwon Chin-i, Paolo Hong Yong-ju, Giovanni Yi Mun-u, Barbara Ch’oe Yong-i, Antonio Kim Song-u, Andrea Kim Tae-gon, Carlo Hyon Song-mun, Pietro Nam Kyong-mun, Lorenzo Han I-hyong, Susanna U Sur-im, Giuseppe Im Ch’i-p’ek, Teresa Kim Im-i, Agata Yi Kan-nan, Caterina Chong Ch’or-yom, Pietro Yu Chong-Nyul, Simeone Francesco Berneux, Simone Maria Giusto Ranfer de Bretenières, Pietro Enrico Dorie, Bernardo Luigi Beaulieu, Giovanni Battista Nam Chong-Sam,Giovanni Battista Chon Chang-Un, Pietro Ch’oe Hyong, Marco Chong Ui-Bae, Alessio U Se-Yong, Antonio Daveluy, Martino Luca Huin, Pietro Aumaître, Giuseppe Chang Chu-Gi, Luca Hwang Sok-Tu, Tommaso Son Cha-Son, Bartolomeo Chong Mun-ho, Pietro Cho Hwa-so, Pietro Son Son-j, Pietro Yi Myong-so, Giuseppe Han Won-so, Pietro Chong Won-ji, Giuseppe Cho Yun-ho, Giovanni Yi Yun-Il.

© Riproduzione Riservata.